This page was translated from english. Visit the original page here:
MizuTech Home, SoftPhone, WebPhone, VOIP Server

SoftPhone
Search Căuta
Links --------------------------- Link-uri --------------------------- Minimize

Print
ScreenShots -------------------- Imagini -------------------- Minimize
SoftPhone Ecrane

Print
What is MizuPhone? Ce este MizuPhone? Minimize

MizuPhone is a professional VOIP softphone based on the open standard SIP protocol MizuPhone este un profesionist VOIP SoftPhone bazate pe standardul deschis SIP protocol with an easy to use interface. cu o interfaţă uşor de utilizat. With MizuPhone you can connect to any SIP (proxy and/or registrar) server on the public internet or on your local area network. Cu MizuPhone vă puteţi conecta la orice SIP (proxy şi / sau registratorul) server public pe internet sau pe reţeaua locală. For novices: MizuPhone is an internet phone software to make real calls using your PC. Pentru novices: MizuPhone este un telefon de internet software-ului pentru a efectua apeluri real, folosindu-vă PC-ul.

MizuPhone tries to combine the SIP compatibility with P2P inteligence and an intuitive GUI. MizuPhone încearcă să combine SIP compatibilitatea cu P2P inteligenţă şi o interfaţă grafică intuitivă. It is a perfect choice for everybody who wants to keep its telephone bills to minimum while using the greatest features from the VOIP industry. Aceasta este o alegere perfectă pentru toţi cei care doresc să îşi păstreze facturile la telefon în timp ce minim de caracteristici, folosind cea mai mare din industria VOIP.

The good news to VOIP service providers is, that MizuPhone was designed to seamleasly work with any SIP server and IP Phone. Vestea bună pentru a VOIP furnizorii de servicii este, MizuPhone care a fost conceput pentru a lucra cu orice seamleasly SIP server şi telefon IP. Its modular architecture allows you to costumize, add or disable any functionality. Sale de arhitectură modulară vă permite să costumize, adăuga sau a dezactiva orice funcţionalitate.

MizuPhone is a free softphone for non professional usage! MizuPhone este un SoftPhone gratuit pentru utilizare non profesional!

What else to say? Download and try it . Ce altceva să spun? Download şi să încercaţi.


Print
Facts about MizuPhone Realităţi despre MizuPhone Minimize
 1. MizuPhone has extra features like HD video, Remote Desktop over SIP and UltraWideband codec MizuPhone are caracteristici în plus, ca HD video, Remote Desktop SIP şi peste UltraWideband codec
 2. The softphone is built exclusively on industry standard technologies providing full compatibility with your existing SIP infrastructure De SoftPhone este construit exclusiv pe tehnologii standard în industrie oferind compatibilitate completă cu dvs. existente SIP de infrastructură
 3. MizuPhone helps to join the largest comunity in the world. MizuPhone ajută să adere la Comunitatea cea mai mare din lume. Over 10 million existing SIP users Peste 10 de milioane de utilizatori existente SIP
 4. With the help of its advanced network handling, it will work behind NAT's and firewalls Cu ajutorul reţelei sale avansate de manipulare, se va lucra în spatele NAT şi firewall-uri
 5. The P2P functionality lighten the sip server load and brings the biggest service availabilty P2P de funcţionalitate a uşura SIP server de încărcare şi aduce cel mai mare serviciu de availabilty
 6. It's simple user interface makes it usable even by novices Este simplu interfaţă cu utilizatorul, este folosit chiar şi de către novices
 7. It knows everything what a voip client should know, and still compatible with any SIPserver El ştie tot ce este un client VoIP ar trebui să ştii, şi încă compatibile cu orice SIPserver
 8. It's advanced features (video, file transfer, conference, remote desktop, etc) will work even if the server dosn't support them Este caracteristicile avansate (video, transfer de fişiere, de conferinta, la distanţă de birou, etc) va funcţiona, chiar dacă server dosn't le sprijine
 9. The automatic network discovery brings efficiency at your workplace Automată a reţelei descoperire aduce eficienţa la locul de muncă
 10. The softphone that takes the most of the newest VOIP technologies SoftPhone de care să ţină de cele mai multe dintre cele mai noi tehnologii VOIP

Print
MizuTech Softphone Overview MizuTech SoftPhone de ansamblu Minimize
 • Long list of built-in features but simple to use Listă lungă de-a construit în funcţii, dar simplu de utilizat
 • Can handle multiple profiles, multiple accounts and multiple SIP server registrations Se pot ocupa mai multe profiluri, mai multe conturi şi multiple SIP server înregistrările
 • Clear IP-IP voice quality due to Ultra WideBand codecs Cer senin IP-IP de voce de calitate, datorită Ultra WideBand codec
 • HD quality video calls (depending on your camera and bandwidth) Apeluri video HD de calitate (în funcţie de aparatul de fotografiat şi de lăţime de bandă)
 • Presence, instant messaging and SMS Prezenţă, mesagerie instant şi SMS
 • Mute, Hold, Redial, Transfer, Forward, Conference Mut, Stai, Reapelare, Transfer, Redirecţionare, Conferinţa
 • File transfer and file sharing (compatibile with any SIP server) Transfer de fişiere şi partajarea de fişiere (compatibile cu orice server SIP)
 • Remote Desktop (compatibile with any SIP server) Remote Desktop (compatibile cu orice server SIP)
 • Local and remote VoiceMail Locale şi la distanţă Vocală
 • FAX (T.38 and Inband) FAX (T.38 şi Inband)
 • AEC, AGC, VAD, PLC, QoS, Noise supression AEC, AGC, VAD, PLC, QoS, zgomot supression
 • Audio Codecs: G711, G.722, G.723, G726, G729, GSM, iLBC, Speex Audio Codecs: G711, G.722, G.723, G726, G729, GSM, iLBC, Speex
 • Video Codecs : MJPG, MPEG1, MPEG4, Theora, H263, H264 Video Codecs: MJPG, MPEG1, MPEG4, Theora, H263, H264
 • Transport protocolls: UDP, TCP, TLS Transport protocolls: UDP, TCP, TLS
 • DTMF (Inband, RFC 2833 and SIP INFO) DTMF (Inband, RFC 2833 şi SIP INFO)
 • Softphone profile storage (WebDav, XCAP, FTP, HTTP) SoftPhone profil de stocare (WebDAV, XCAP, FTP, HTTP)
 • Network handling: UPNP, STUN, ICE, firewall and NAT detection Reţeaua de manipulare: UPnP, ameţirea, ICE, firewall si NAT detectare
 • History (with voice and video recording) Istorie (cu voce si de înregistrare video)
 • Balance/credit display Sold / credit de afişare
 • Capable for encypted communications (Bowflish,TLS-SSL,SRTP) Capabile de encypted de comunicaţii (Bowflish, SSL-TLS, SRTP)
 • Intelligent P2P based network path detection (will work even if the server is down) Inteligente bazate pe reţea P2P calea de detectare (va funcţiona, chiar dacă serverul este în jos)
 • Free profile storage and routing helper servers Free profil de depozitare şi de dirijare helper servere
 • Everything is customizable (preconfigured accounts, user interface, language, etc) Totul este personalizabil (preconfigurate conturi, interfaţă cu utilizatorul, de limba, etc)

And More... Şi multe altele ...


Print
SoftPhone Copyright Terms Of Use Privacy Statement SoftPhone Copyright Conditii de utilizare Declaraţie de confidenţialitate
Register Login Inregistreaza-te Login